​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

با ما تماس بگیرید
اگر به کمک نیاز دارید  

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

آدرس کارخانه


استان یزد، شهرستان یزد، منطقه ویژه اقتصادی یزد، بلوار صنعت، خیابان صنعت پنجم​​​​​​​

تماس

(+98)(353) 7275107
  (+98)(353) 7275108
(+98)9120561361