​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

بلندینگ

بلندینگ
بلندینگ در لغت به معنای مخلوط کردن بوده که در صنایع نفتی و پتروشیمیایی به طور ویژه اشاره به ترکیب دو مایع از فرآورده های نفتی به منظور خلق یک هیدروکربن را دارد . چنانچه این عبارت را به عنوان یک بخش فیزیکی مجزا در نظر بگیریم ،
ادامه مطلب

هیدروکربن

هیدروکربن
ا به‌طور ساده در دانش شیمی، دسته‌ای از مواد آلی هستند که در ساختار مولکولی آن‌ها، فقط اتم‌های کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها، همانند دسته‌بندی تمام مواد آلی، در دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک قرار می‌گیرند. از نگاه دیگر می‌توان هیدرو کربن‌ها را در دو گروه سیرنشده و یک گروه سیرشده قرار داد.
ادامه مطلب

برج تقطیر

برج تقطیر
دستگاه یا برج تقطیر تفکیک ترکیبات و مایعات پیچیده را در دمای مختلف انجام می‌دهد. مایعات را به کمک تبخیر و تراکم تفکیک خواهد کرد و سپس محصول تقطیر شده به شکل بخار در ظرف‌ها متراکم خواهد شد. خود تقطیر به دو صورت ساده و جز ءبه‌ جزء انجام خواهد گرفت.
ادامه مطلب

هیدروکربن سبک چیست؟

هیدروکربن سبک چیست؟
هیدروکربن سبک هیدروکربن‏ ها ترکیبات آلی هستند که فقط از اتم ‏های کربن و هیدروژن تشکیل شده ‏اند. این ترکیبات به طور کلی به چهار دسته‏ ی اصلی تقسیم ‏بندی می ‏شوند: آلکان‏ ها، آلکن ‏ها، آلکین ‏ها و هیدرو کربن‏ های آروماتیک. آلکان ‏ها ساده‌ ترین ترکیبات هیدرو کربنی هستند
ادامه مطلب