​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

بلندینگ

بلندینگ (   ( Blendin 

بلندینگ

در لغت به معنای مخلوط کردن بوده که در صنایع نفتی و پتروشیمیایی به طور ویژه اشاره به ترکیب دو مایع از فرآورده های نفتی به منظور خلق یک هیدروکربن را دارد . چنانچه این عبارت را به عنوان یک بخش فیزیکی مجزا در نظر بگیریم ، وظیفه افراد مشغول در آن به طور تخصصی محاسبه میزان دقیق مواد افزودنی به منظور اضافه شدن به ماده نفتی مورد نظر می باشد ، محاسباتی که توجه به فرمولاسیون دما و زمان استاندارد در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

پس از برش از طریق روش های مختلف بر روی نفت خام و استخراج فرآورده های سودمند آن ، از این پس در فرآیند تولید مشتقات نفتی با حجم های مختلفی از مواد گوناگون سروکار داریم که هریک با توجه به پتانسیل ، مشخصات فنی ساختاری اعم از شیمیایی و فیزیکی و کاربردهای فراوان خود می توانند به عنوان ماده اولیه یک صنعت ، کسب و کار یا ماده ای مصرفی برای کاربرانی با مصارف عمومی (مثلاً سوخت خودرو_ کارخانه _ تولید برق و ...) مورد استفاده قرار گیرند

بلندینگ

در همین رابطه نکته قابل توجه ی که نباید از آن غافل شد عدم امکان استفاده از هریک از آن ها به صورت خام و مستقیم می باشد. به عنوان مثال فرآورده که از این کار به دست آمده است نمی تواند بدون پذیرش تغییرات ، ترکیب شدن با ماده ای دیگر یا تصفیه و از دست دادن موادی خاص مورد استفاده قرار گیرد ، در نتیجه مستلزم پذیرش تغییراتی در جهت بهبود شرایط فعلی خود می باشد بلندینگ.

در میان روش های اعمال این تغییرات ، از آنجایی که اضافه شدن یک ماده علاوه بر هزینه کمتر ، زمان زیادی را هم از تولید کننده نگرفته و بازدهی خوبی نیز دارد از دیگر روش های آماده سازی این فرآورده ها کاربردی تر است .

بلندینگ

برای تولید هیدروکربن ها پس از جداسازی نمک ها و اسیدها از نفت خام ، هیدروکربن ها را در دو دسته سبک و سنگین پالایش می کنند.هیدروکربن های سبک و سنگین حاصل از بلندینگ صرفا یک نام تجاری بوده که عموما از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب انجام می گردد. همچنین این هیدروکربن ها می توانند به عنوان یکی از سوخت های میان تقطیری پالایشگاهی با دامنه جوش 150 الی 400 درجه سانتی گراد قلمداد گردد.

 

بلندینگ هیدرو کربن های سبک و سنگین:

بلندینگ

این سیستم جهت میکس و مخلوط کردن دو یا چندفرآورده عرضه شده در رینگ داخلی بورس انرژی می باشد. اغلب واحدهای ریفاینری و پالایشگاهی خصوصی به دنبال تهیه محصول هیدروکربن سنگین یا هیدروکربن سبک در این روش هستند ،که بتوانند در بازار های کشورهای همسایه نظیر افغانستان،پاکستان،و عراق که بسیار نیازمند این فرآورده نفتی هستند به فروش برسانند،چرا که گازوییل و بنزین پالایشگاهای دولتی سوپسیتی بوده و صادرات ان به صورت خصوصی وبا قیمت داخلی ممنوع می باشد و لذا این واحدهای پالایشگاهی با پیدا کردن فرمولاسیون مناسب و مشابه و قیمت تمام شده ی پایین تر می توانند محصول خود را به فروش رسانده و به شکلی ساده وکاملا قانونی در امر صادرات ذی نفع باشند.مسلم است که هیدرو کربن حاصل از این فرایند از نظر کیفیت می تواند در حد  گازوییل پالایشگاهی باشد و  با توجه به خواص فیزیکی از جمله دانسیته و فلش پوینت و رنگ و شفافیت و مهم تر از همه قیمت تمام شده ی پایین تر نسبت به قیمت جهانی گازوییل می تواند به راحتی در کشور های همسایه مثل افغانستان ،پاکستان و عراق به فروش  برسد.

بلندین