​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

​هیدروکربن سبک حاصل از فرآیند

هیدروکربن سبک چیست؟
​​​​​​​
هیدروکربن‌های سبک از انواع مختلف هیدروکربن‌ها هستند که به عنوان یکی از سوخت‌های میان تقطیری پالایشگاه‌های نفتی به شمار می‌روند. دامنه تقطیر هیدروکربن سبک از حدود 60 تا 200 درجه سانتی‌گراد متغیر است.

هیدروکربن ها پرمصرف ترین ترکیب آلی روی کره زمین هستندآنها به عنوان نیروی محرکه تمدن مدرن در نظر گرفته می شوند، زیرا سوخت های فسیلی را می سازندو این سوخت ها برای احتراق، به ویژه در کاربردهای سوخت موتور استفاده می شود.

هیدروکربن‌های سبک زنجیره­‌های 5 تا 12 کربنه هیدروکربن‌های نفتی را شامل می‌شوند و معمولاً برای تولید ترکیبات آروماتیک و بنزین با اکتان بالا از طریق فرآیند اصلاح کاتالیستی در صنایع پتروشیمی استفاده می‌شوند. چنین ترکیباتی بسیار فرار هستند و همان طور که اشاره شد نقطه جوش پایینی دارند که باعث می‌شود به راحتی شعله‌ور شوند.. ​​​​​​​