​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

وایت اسپریت

وایت اسپریت نوعی ماده شیمیایی خاص است که در بسیاری از صنایع، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وایت اسپریت نوعی ماده بدون رنگ و قابل اشتعال است که به عنوان حلال ارگانیک و معدنی در انواع صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. وایت اسپریت، ویژگی‌های مختلفی دارد که باعث می‌شود این حلال یکی از پرکاربردترین حلال‌های صنعتی ارگانیک باشد.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این ماده، نقطه ذوب منفی 25 درجه 
سانتی‌ گرادی  آن است و نقطه جوش وایت اسپریت نیز بین 150 تا 200 درجه سانتی‌گراد متغیر می‌باشد.

با حذف برخی از زنجیره‌های هیدروکربنی موجود در وایت اسپریت‌ها، می‌توان بو و ترکیبات معطر آن‌ها را کاهش داد و از این نوع وایت اسپریت در جایی که انسان ارتباط نزدیکی با حلال دارد، استفاده کرد.
​​​​​​​
ترکیبات هیدروکربن‌ با زنجیره کوتاه‌تر و فراریت کمتر باعث می‌شود تا این نوع از وایت اسپریت‌ها، فاقد بوی نامطبوع باشند. 

اگرچه وایت اسپریت به عنوان سوخت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، امابه دلیل قابلیت اشتعال پذیری که دارد می‌تواند به عنوان نفت سفید در اجاق گازهای دستی مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه این ماده سبک‌تر از نفت سفید است. 

وایت اسپریت علاوه بر خاصیت رقیق‌کنندگی، خاصیت پاک‌کنندگی و تمیز کردن هم دارد. به همین دلیل، از این ماده در افزودنی‌های سوخت و روغن موتور استفاده می‌شود که باعث حل کردن روغن‌ها و گریس‌های موجود در خودرو می‌شود.​​​​​​​