​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

هیدروکربن سنگین حاصل از فرآیند

هیدروکربن سنگین چیست؟
هیدروکربن‌های سنگین از انواع مختلف هیدروکربن‌ها هستند که به عنوان یکی از سوخت‌های میان تقطیری پالایشگاه‌های نفتی به شمار می‌روند. ترکیبات هیدروکربن‌های سنگین، ترکیباتی ناهمگن از آلکیل، رزین و آسفالتین هستند.دامنه تقطیر هیدروکربن سنگین از حدود 150 تا 385 درجه سانتی‌گراد، متغیر است.

با توجه به اینکه تقاضای جهانی انرژی روز به روز در حال افزایش است، پیش‌بینی می‌شود که تولید و تقطیر مشتقات نفتی و هیدروکربن‌های سنگین افزایش یابد.به همین دلیل نیز در دنیای امروزی هیدروکربن‌های سنگین از جمله مهم‌ترین ترکیبات آلی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاد قرار می‌گیرند.

هیدروکربن ها پرمصرف ترین ترکیب آلی روی کره زمین هستندآنها به عنوان نیروی محرکه تمدن مدرن در نظر گرفته می شوند، زیرا سوخت های فسیلی را می سازندو این سوخت ها برای احتراق، به ویژه در کاربردهای گرمایش و سوخت موتور استفاده می شود​​​​​​​.

​​​​​​​